Rodziewicz ubezpieczenia, Mazury, Giżycko

Ubezpieczenie assistance – dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy (np. technicznej, medycznej, informacyjnej) w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, związanych głównie z następującymi obszarami: transport samochodowy, podróże, zdrowie, dom, rodzina. Usługa jest często dodatkiem do produktów bankowych (np. rachunków osobistych, kart kredytowych) lub innych produktów ubezpieczeniowych (np. ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych oraz mieszkaniowych).

Po raz pierwszy ubezpieczenie assistance zostało zaoferowane przez powstałą w 1963 r. w Paryżu firmę Europ Assistance. W Polsce ubezpieczenie to staje się coraz bardziej popularne. Według ostatnich danych w 2013 roku z usług tego typu skorzystało 1,12 mln Polaków.

Ze względu na rodzaj świadczenia, ubezpieczenia assistance można je podzielić na:

Ubezpieczenie Assistance komunikacyjny – zapewnienie ochrony kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, może polegać na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego[5], zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu. Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie[6] jako dodatek do polis OC oraz AC. Ten rodzaj usługi jest najpopularniejszy.

Ubezpieczenie Assistance medyczny – zapewnienie pomocy i obsługi medycznej ubezpieczonemu oraz członkom jego rodziny. Przykładowo usługi te obejmować mogą telefoniczną informację medyczną, organizację i pokrycie kosztów m.in. opieki w domu po hospitalizacji, wizyty lekarza i pielęgniarki, czy transportu medycznego, udostępnienie urządzeń monitorujących stan zagrożenia życia.

Ubezpieczenie Assistance domowy

– obejmuje m.in. usługi specjalistów (np.: elektryka, hydraulika, szklarza, stolarza, ślusarza czy dekarza), pogwarancyjną naprawę urządzeń komputerowych oraz sprzętu RTV i AGD. Możliwe jest również uzyskanie pomocy w codziennych czynnościach, takich jak m.in. organizowanie opieki nad zwierzętami domowymi[9]. W sytuacjach takich jak pożar czy zalanie, usługa może obejmować transport ocalałego mienia, dozór mienia, czyszczenie mebli, sprzątanie mieszkania, zapewnienie zakwaterowania ubezpieczonemu i jego rodzinie.

Assistance w podróży

– pomoc w wypadkach losowych w trakcie wyjazdów turystycznych, zwłaszcza organizacja pomocy medycznej, telefoniczne wsparcie informacyjne, pomoc w organizacji i zaplanowaniu dalszej podróży, telefoniczne wsparcie medyczne czy pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu. Ten rodzaj assistance jest często uzupełnieniem ubezpieczenia turystycznego i ma zapewnić pokrycie kosztów i organizację procesu leczenia w obcym kraju, utraty bagażu czy wydatków w razie rezygnacji z wyjazdu.

Ubezpieczenie Assistance prawne

– zapewnienie dostępu do informacji oraz pomocy prawnej poprzez np. przesyłanie wzorów umów, aktów prawnych czy umawianie wizyt w kancelariach prawnych[11], także telefoniczny dostęp do porad prawnych i informacji związanych z prawami konsumentów do reklamacji.

Ubezpieczenie Assistance dla firm

– pomoc w zachowaniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w razie poważnych problemów, specjalistyczne infolinie.
Inne: np.

  • pomoc w przypadku utraty torebki,
  • utraty danych przechowywanych na elektronicznych nośnikach pamięci etc.