Ubezpieczenia mieszkań, domów, Rodziewicz Ubezpieczenia, Mazury, Giżycko

Ubezpiecz swoje mieszkanie…

Niezwykle ważną kwestią, często niedocenianą przez osoby ubezpieczające mieszkanie czy dom, jest to, jak dane towarzystwo ubezpieczeniowe rozumie zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia pojęcia. Zestaw definicji znajdziemy na początku OWU.

Lepiej się z nim zapoznać, zanim podejmiemy decyzję o wyborze ubezpieczyciela.Po fakcie może nas zaskoczyć, że ubezpieczenie od pożaru nie obejmuje szkód wywołanych dymem lub sadzą, choć potocznie często łączy się ze sobą występowanie tych zjawisk. Różnie też towarzystwa ujmują kwestię szkód wywołanych np. przepięciem. Oczywiście należy także dokładnie przestudiować katalog wyłączeń, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Mogą w nim być ujęte lekkomyślne lub umyślne działania właściciela lokalu, co może mieć znaczenie przy dochodzeniu praw do odszkodowania w wyniku zalania mieszkania.