Rodziewicz Ubezpieczenia

Ubezpieczenie – co to jest?

– umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami;

Ubezpieczając się, zabezpieczamy się przed stratami finansowymi, które moglibyśmy mocno odczuć w domowym budżecie. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia niepożądanego ( czasem niebezpiecznego ) zdarzenia, warto, a czasami wręcz powinno się ubezpieczać.
Daje nam to pewność, że jeśli dojdzie do nieprzyjemnej sytuacji, to otrzymamy odszkodowanie i nie poniesiemy dużych strat. Można powiedzieć, że dzięki ubezpieczeniom możemy „spać spokojniej”.

Oferta firmy Rodziewicz Ubezpieczenia

zawiera miedzy innymi:

Ubezpieczenia zdrowotne
– Ubezpieczenia komunikacyjne
– Ubezpieczenia mieszkań i domów
– Ubezpieczenia na życie
– Ubezpieczenia NNW
– Ubezpieczenia inwestycyjne
– Ubezpieczenia ochrony prawnej
– Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

rzecznik-praw-ubezpieczonych