Rodziewicz Ubezpieczenia
 

Ubezpieczenie mienia

– rodzaj ubezpieczenia majątkowego.Przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczamy m.in.

– od kradzieży
– pożaru
– zalania
– zniszczenia itp.