ubezpieczenia od kradzieży, Rodziewicz Ubezpieczenia Giżycko

Ubezpieczenie mienia – rodzaj ubezpieczenia majątkowego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczamy m.in.

- od kradzieży
- pożaru
- zalania
- zniszczenia itp.

Ubezpieczenie mienia, Rodziwicz Ubezpieczenia Giżycko