Rodziewicz Ubezpieczenia, Giżycko, Mazury

Akty prawne – warto je poznać. Warto jest wiedzieć co kryje się pod znaczeniem słowa ubezpieczenie i jakie są tego efekty. Ubezpieczając się zapoznaj się ze swoimi prawami oraz przeczytaj dokładnie tekst zawieranej umowy. Nasi konsultanci są po to aby wyjaśnić Tobie wszelkie zawiłości podpisywanej umowy

Dz.U. 2013 poz. 829
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych